Kategórie

Upozornenie na novú vyhlášku platnú v EÚ.

Zoznam potravinárskych farbív, na ktoré odkazuje článok 24 a ku ktorým musí označenie potravín obsahovať doplňujúce informácie.

Potraviny obsahujúce jednu alebo viac týchto potravinárskych farbív:

Žltá SY (E 110)*
Chinolínová (E 104)*
Azorubín (E 122)*
Červená allura (E 129)*
Tartrazin (E 102)*
Ponceau (E 124)*

Informace:
* Názov alebo číslo E farbiva/farbív: môžu nepriaznivo ovplyvniť činnosť a pozornosť detí.

* s výnimkou potravín, u ktorých bolo farbivo/farbivá použité pre účely označenia zdravotnej nezávadnosti či iných označeniach masných výrobkov, poprípade pre razítkovanie či dekoračnom farbení škrupiny vajíčok.

Orgány dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
                                                    Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  

Štátna veterinárna a potravinová správa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra ,                                                                      Akademická 1, 949 01 Nitra

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra


Informácie :